Máy triệt lông Braun Silk-Expert Pro 5 PL5237, 400000 xung.

14.500.000

Braun’s Silk Expert Pro 5 là máy triệt lông hiệu quả nhất để giảm lông vĩnh viễn. Tự động và liên tục thích ứng với màu da của bạn để đảm bảo cân bằng tối ưu giữa hiệu quả và an toàn cho hiệu quả triệt lông vĩnh viễn.